دسته رنگ های کوره ای شامل انواع ذیل است:

رنگ کوره ای آلکید ملامین (مات-نیمه مات- براق)
رنگ کوره ای آلکید اوره(مات-نیمه مات-براق)
انواع رنگ های کوره ای آکریلیک ترموست

دیدگاه ها بسته شده است

俄国zoozoostnet少女俄国zoozoostnet少女,男生的蛋蛋为什么总是潮湿的小说男生的蛋蛋为什么总是潮湿的小说